Verksamhetsområden

Som klient på Joakim Johanssons advokatfirma kan du känna dig trygg med helheten. Vi vet att våra klienter ofta behöver mer än en försvarare eller ett offentligt biträde. Därför har vi även spetskompetens inom familjerätt, socialrätt, migrationsrätt, europarätt och tvistelösning.

Brottmål

Våra tjänster inom brottmål avser offentliga försvararuppdrag, privata försvararuppdrag, målsägandebiträdesuppdrag och uppdrag som särskild företrädare för barn.

Har du blivit kallad till polisförhör?
Om du är misstänkt för brott har du i de flesta fall rätt till en offentlig försvarare. Du har alltid rätt att ha en advokat närvarande vid ett polisförhör. Om du har blivit kallad till polisförhör och ännu inte fått en advokat förordnad kan du ta kontakt med polisen och meddelade dem vem du önskar som din offentliga försvarare. Du är även välkommen att ta kontakt med oss så sköter vi kontakten med polis och åklagare.

Asyl / Migration

När människor söker skydd mot förhållanden i sitt hemland kan en asylansökan i Sverige bli aktuell. Joakim Johanssons advokatfirma tar emot förordnanden som offentligt biträde i asylärenden. Vidare biträder vi i ärenden om förvar och verkställighetshinder i utlänningsärenden. I ärenden om uppehållsrätt på grund av anknytning eller arbete kan du ibland behöva anlita en advokat.

I fall du vill du anlita Joakim Johanssons advokatfirma, ring oss. Advokatbyrån har sitt kontor på Medborgarplatsen. Migrationsverket är beslutande myndighet i Sverige i migrationsärenden. Läs mer om migration på Migrationsverkets hemsida.

Socialrätt

Om du har frågor som rör tvångsvård och därtill hörande frågor är du välkommen att höra av dig till oss. Vi åtar oss uppdrag som offentligt biträde i socialmål enligt LVM, LVU, LPT och LRV.

Familjerätt

Vi ger rådgivning och företräder i tvister i frågor om äktenskapsskillnad, vårdnad, boende och umgänge med barn och därtill hörande frågor. Vi kan även bistå i frågor om bodelning, testamente och arv.

Tvistemål

Vi biträder och ger rådgivning i tvistemål. Kontakta oss på telefon så kan vi prata mer om ditt ärende och om hur vi kan hjälpa till.

070 583 82 88

Arvode

Om du har rätt till ett offentligt biträde/ombud i ditt ärende står i regel staten för ombudskostnaderna.

I tvister kan rättsskyddet i din hemförsäkring ofta tas i anspråk, förutsatt att villkoren i din hemförsäkring är uppfyllda. Din självrisk är då normalt 20 procent av ombudskostnaderna. Joakim Johanssons advokatfirma ansöker i så fall om rättsskydd för din räkning.

Om du saknar hemförsäkring eller rättsskyddet inte kan tas i anspråk av någon anledning, finns det möjlighet att söka statlig rättshjälp. Den som beviljas rättshjälp får stå för en del av ombudskostnaden själv, s.k. rättshjälpsavgift, vilken baseras på din inkomst. Joakim Johanssons Advokatfirma söker rättshjälp åt dig.

Om dina ombudskostnader inte ersätts varken genom din hemförsäkring eller genom rättshjälp, bestämmer du och ditt ombud vad du ska betala i timarvode. Den totala kostnaden ska vara skälig i förhållande till uppdraget och beror på hur många arbetstimmar ditt ärende kräver.

Rekrytering

Vill du arbeta på en advokatbyrå där du snabbt får en aktiv roll i företaget med ett omväxlande arbete och eget ansvar?

Vi är alltid öppna för att ta emot ansökningar. Förutom en juristexamen ser vi gärna att du har ytterligare meriter i form av tingstjänstgöring eller annan liknande arbetserfarenhet.

Skicka din ansökan till info@jjadvokat.se

Medarbetare

Joakim Johansson

Advokat +46 (0)70-583 82 88
joakim@jjadvokat.se

Kontakta oss

Adress:

Joakim Johanssons Advokatfirma
Munkedalsvägen 12
SE-122 42 Enskede
Copyright © 2007- | Joakim Johanssons Advokatfirma AB